Players
Vergo
Shinsoo
lAnne
Jinno
Vasto
Jinno
Katakuri
Jinno
zHaven
Jinno
Guilds
LastLegends
Jinno
OldGuard
Chunjo
VigilANteSS
Jinno
Genius
Jinno
GTI
Shinsoo

Ranking

Players

# Name Empire Level EXP
1 Vergo Shinsoo 130 1980544500
2 lAnne Jinno 130 1738486641
3 Vasto Jinno 130 1422925886
4 Katakuri Jinno 130 1053323525
5 zHaven Jinno 130 350649000
6 zezo Jinno 130 286339683
7 Toader12 Jinno 130 240351860
8 Yahoo Jinno 130 193508632
9 TurbaTuuu Shinsoo 130 147483847
10 GodMode Jinno 130 99384813
User panel